27 FTPŚ wygrała Anna Białoń reprezentująca Klub 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Anna dostała także rekomendację do Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie oraz nagrodę publiczności.

Jury w składzie: Teresa Drozda, Katarzyna Groniec, Ojciec Wacław Oszajca, Janusz Strobel i Jan Zdziarski – sekretarz w finałowym spotkaniu oceniło prezentacje 23 wykonawców zakwalifikowanych z przeglądów wojewódzkich. Jury gratuluje wykonawcom bardzo dobrego poziomu prezentowanych utworów. Na podkreślenie zasługują poszukiwania repertuarowe kierowane w stronę wartościowej literatury klasycznej i współczesnej. Wiele dobrego można też powiedzieć o kompozycjach, współtworzących nową artystyczną jakość wierszy.
Już 27 lat są organizowane finały turnieju poezji śpiewanej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego we Włocławku, będące owocem współpracy tej samej (mimo zmieniających się nazw) placówki kultury i Towarzystwa Kultury Teatralnej. To niezwykłe w Polsce zjawisko. Towarzysząca temu niekłamana przychylność włodarzy miasta i województwa pozwoliła na wykreowanie się Włocławka na stolicę śpiewających poezję. Gospodarze imprezy – Centrum Kultury Browar B – stwarzają doskonałe warunki prowadzenia warsztatów, prób oraz prezentacji przygotowanego repertuaru. Również strona organizacji i przeprowadzenia imprezy zasługuje na najwyższą pochwałę. Na podkreślenie zasługują zabiegi gospodarzy i organizatorów prowadzące do pozyskiwania nowych przyjaciół i sponsorów imprezy.

Drugą nagrodę otrzymał Michał Wróblewski reprezentujący Liceum Ogólnokształcące w Iławie.
Dwie równorzędne trzecie nagrody otrzymały Nikola Krauze reprezentująca Kwidzyńskie Centrum Kultury i Kamila Wojtkielewicz reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku. Wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały Aleksandra Gozdur z Radomia i Julia Ksit reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie oraz Aleksandra Klincewicz reprezentująca II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.
Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymały: Martyna Pogorzelczyk reprezentująca Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „PRZYGODA” w Rybniku, Marcelina Bociek reprezentująca Dom Kultury nr 6 w Bydgoszczy, Małgorzata Burjan reprezentująca Słupski Ośrodek Kultury.
Wyróżnienie otrzymał również Adam Dobek za akompaniament Annie Białoń. Wyróżnienie im. Pawła Bartłomieja Greca trafiło do Michała Wróblewskiego za kompozycję muzyki do wierszy Brunona Jasieńskiego.