W sobotę, 8 września br. w Galerii Sztuki „Suszarnia” przy ul. Łęgskiej 28 odbył się wernisaż wystawy Tamary Sass – Grafika Dotyku.

Tamara Sass  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskała doktorat na Wydziale Malarstwa  i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz starszy wykładowca w Katedrze Edukacji Artystycznej  i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego.  Artystka publikuje w zakresie edukacji artystycznej.

Brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in.: w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w muzeum Sztuki w Bogenbergu oraz w międzynarodowych konkursach graficznych: „Eurografik” w Petersburgu,  Międzynarodowe Biennale Grafiki w muzeum Saint–Maur, we Franc

Grafika Dotyku podkreśla konieczność zrównania szans poznawczych osób niewidomych poprzez stworzenie kolekcji prac artystycznych, do których dostęp percepcyjny osób widzących, niedowidzących czy niewidomych będzie taki sam. Wystawę wzbogaci  kolekcja zdjęć córki –  Debory Sass, absolwentki ASP,  przedstawiających wykonane przez nią tatuaże stanowiące specyficzny rodzaj sztuki dotyku oraz kolekcja grafik studentów dedykowanych niewidomym.