„Spektrum”, czyli wystawa sztuki papieru Magdaleny Soboń w Galerii Sztuki Współczesnej

Na ekspozycję składają się kolorowe przestrzenne papierowe formy, sprawiające wrażenie tkaniny, instalacji lub malarstwa. Prace Magdaleny Soboń są obrazem zachwytu nad harmonią formy i strukturami natury.